Thủ tục về hoạt động khuyến mại
Xác nhận kế hoạch, thông báo chương trình khuyến mại
Thủ tục về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Thủ tục về kinh doanh Xăng dầu
Cấp mới, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Giới thiệu Hướng dẫn Văn bản pháp quy Thông báo

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Sở công thương tỉnh Yên Bái xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến ...

Đọc chi tiết

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BCT-BNV, Ngày 28 tháng 5 năm 2008 của liên bộ; Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Tên tài khoản mặc định sẽ là "Mã số thuế".

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, đính kèm files, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 4 và cách tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ.

Đọc chi tiết
Đang cập nhật thông tin
Đang cập nhật thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết